START EN RESTART 2 TENNIS VOOR VOLWASSENEN

Men kan zonder lid te zijn van de club 6 uur les volgen voor 95€

( Materiaal en aansluiting bij Tennis Vlaanderen inbegrepen )

`Programma: Start2Tennis bestaat voor volwassenen die nog nooit getennist hebben, terwijl                RE-Start2Tennis zich meer focust op volwassenen die reeds gespeeld hebben en opnieuw willen beginnen

De voorwaarde is wel dat u de afgelopen 2 jaar geen lid van Ter Linden bent geweest of een andere club aangesloten bij Tennis Vlaanderen.

De lessen worden gegeven op weekavonden tussen 18u en 22u vanaf 16 april.

Weekend kan ook indien genoeg interesse. Als u na deze lessenreeks beslist om verder te tennissen, kan u aan een voordelig tarief lid worden van de club. Er worden vervolglessen aangeboden op het einde van de cursus....

CONTACTFORMULIER